داستان نذر پادشاه برای زاهدان

ساخت وبلاگ
چکیده : پادشاهی نذر کرد که اگر حاجتش برآورده شود چندین درهم به زاهدان بدهد؛ اتفاقا بعد از مدتی حاجتش برآورد... با عنوان : داستان نذر پادشاه برای زاهدان بخوانید :

بدهد؛ اتفاقا بعد از مدتی حاجتش برآورده شد و کیسه‌ای پر از پول را به شخصی معتمد سپرد تا بین زاهدان تقسیم کند. چند روزی گذشت و آن شخص کیسه ها را به پادشاه پس داد و گفت: آنکس که زاهد است قبول نمیکند و آن کسی که قبول میکند زاهد نیست...

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 6 دی 1396 ساعت: 12:37