آیا ماهی ها واقعا درد را احساس نمی کنند؟

ساخت وبلاگ
چکیده : دانشمندان در مطالعاتشان مدعی‌ شده بودند که ماهی‌ها درد را احساس نمی‌کنند یا فاقد پایانه‌های عصبی ویژ... با عنوان : آیا ماهی ها واقعا درد را احساس نمی کنند؟ بخوانید :
دانشمندان در مطالعاتشان مدعی‌ شده بودند که ماهی‌ها درد را احساس نمی‌کنند یا فاقد پایانه‌های عصبی ویژه برای تجربه چنین حسی هستند ولی در مطالعات جدید ثابت شد که ماهی ها هم همانند دیگر جانداران درد را احساس میکنند. 
یک استاد دانشگاه در نروژ و دانشجو نروژِی اش بر روی اینکه ماهی ها هم درد را احساس میکنند تحقیق کردند و سعی بر اینکه ثابت کنند، ماهی ها نیز درد را احساس میکنند، کردند. آنها تعدادی ماهی گلد فیش تهیه کردند و در بدن نیمی از آنها مرفین تزریق کرده و نیمی دیگر را تنها در اب نمک قرار دادند سپس آنها را زنده در فویلی قرار دادند و سپس آنها را در فر قرار دادند. 
این در حالی بود که تمام واکنش های بدنی ماهی ها را مشاهده میکردند هنگامی که فر روشن شد و گرما به بدن ماهی ها رسید دو نتیجه داشت ماهی هایی که به انها مرفین تزریق شده بود هیچ چیز نفهمیدند و در برابر گرما واکنشی نشان ندادند اما ماهیانی که که در اب شور بودن سریعا بعد از حس کردن گرما شروع به واکنش نشان دادن کردن و واکنش ها تنها در اثر احساس خطر نبود بلکه از استرس و ترس بودو این نشان میداد ماهی ها کاملا درد را احساس میکند این ازمایش را تا زمانی که پوست انها قهوهای شوند ادامه دادند و باز نتیجه آزمایش همچین چیزی بود. 
در همین حال محققان دیگری در سال 2003 آزمایش دیگری را انجام دادند که باز این امر را دقیقا ثابت میکند و میگوید ماهی ها درد را احساس میکنند دانشمندان اسکاتلندی زهر زنبور عسل را داخل لب های ماهیان قزل الا تزریق کردند و واکنش جالبی را بافتند اگر قرار بود تنها واکنش دفعای باشد و دردی به همراه نداشته باشد باید داخل بدن ماهی واکنش انجام میشد اما ماهی های به کف تنگ خود رفتند و تمام مدت لب خود را به شن های کف تنگ می مالیدند که این ثابت میکنند این واکنش دفاعی نبوده و این واکنشی بوده که ماهی ها در برابر دردی که داشتند انجام دادند تا کمی از دردشان کاسته شود.
...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 10 مرداد 1397 ساعت: 4:15